ROCZNY PLAN PRACY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =

PLAN  PRACY
  MIEJSKIEGO  ŻŁOBKA DZIENNEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
UL. BELZACKA 97
NA LATA 2017 - 2020

      

 

ZADANIA  WIODĄCE  NA  LATA 2017 - 2020

 


Zadania opiekuńczo - wychowawczo - edukacyjne:

 
Adaptacja przyjazna dziecku
"Małymi kroczkami zostaniesz z nami"
 
Stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka
"Dzieciństwo na całe życie"
 
Bezpieczny Maluszek
"Bezpieczeństwo to podstawa, to dla dzieci ważna sprawa"
 
Wychowanie przez sztukę
„Ze sztuką od najmłodszych lat"
 
Wychowanie zdrowotne - kształtowanie samodzielności u dzieci
„Dużo wiem, umiem sam i o zdrowie swoje dbam”
 
Już czas poznać świat wokół nas - wprowadzenie dzieci w świat przyrody
"Z przyrodą za pan brat"
 
 
 

 

PLAN PRACY
 bloki tematyczne realizowane
 w latach 2017 - 2020

 

WRZESIEŃ /PAŹDZIERNIK
Program adaptacji dla dzieci nowoprzyjętych

 

ADAPTACJA PRZYJAZNA DZIECKU
„Małymi kroczkami zostaniesz z nami“

       

 1. Budowanie poczucia bezpieczeństwa
 2. Poznawanie nowego otoczenia
 3. Poznawanie rytmu dnia
 4. Dziecko w grupie rówieśników
 5. Przyjazny dywan

 
Rozpoczęcie dokumentowania obserwacji dzieci pod kątem ich rozwoju psycho- motorycznego
w Kartach Obserwacyjnych Rozwoju Dziecka.

 
 

 

PAŹDZIERNIK – SIERPIEŃ
Wdrażanie programów realizowanych przez cały rok szkolnym

 

 
STYMULOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNO-EMOCJONALNEGO DZIECKA
"Dzieciństwo na całe życie":

 

 1. „Przytulanki – kołysanki” , zabawy paluszkowe M. Bogdanowicz  metodą na wywołanie radosnego nastroju i budowanie zaufania i więzi miedzy dzieckiem a opiekunką.
 2. „Kto się bawi, ten się uczy“ - zabawa podstawą  rozwoju dziecka.
 3. Integracja sensoryczna - zabawy rozwijające sprawność psychomotoryczną dzieci w wieku żłobkowym.
 4. "Dziś są moje urodziny, wszyscy razem się bawimy!" – urodzinowe świętowanie w grupie rówieśników. 
 5. Dzień Pluszowego Misia.

 
BEZPIECZNY MALUSZEK
„Bezpieczeństwo to podstawa, to dla dzieci ważna sprawa“
 

 1. Bezpieczeństwo dzieci w żłobku naszym priorytetem podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
 2. Zajęcia edukacyjne – bezpieczeństwo w domu i na drodze, w żłobku i podczas wakacji.
 3. Wizyta Straży Pożarnej – pokaz , pogadanka, wspólne zabawy w ogrodzie.
 4. Ćwiczenia ewakuacyjne z użyciem węża.
 5. „Zasady poruszania się po drodze“ - spotkanie z Policjantem.

 
 
 
WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ
„Ze sztuką od najmłodszych lat“

 

 1. „Muzyka i śpiew, pląsy i taniec“- zajęcia rytmiczne : inspirowanie do wyrażania nastroju poprzez ruch i zabawy muzyczne.
 2. „Na bębenku marsza gram“ - zaznajomienie dzieci z wyglądem i dźwiękami instrumentów muzycznych.
 3. „W teatrzyku przedstawienie, w żłobku wielkie poruszenie“ -  inscenizowanie wierszyków i bajek. Dziecko widzem i aktorem.
 4. „Kolorowe kredki w pudełeczku noszę“ - zajęcia rozwijające   sprawność manualną i pobudzające wyobraźnię dziecka z      użyciem farb, plasteliny, kredek itp.
 5. „Niech żyje bal!“ - zabawa karnawałowa .
 6. „Na kartach książeczki mieszkają bajeczki“ - rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez opowiadanie i czytanie bajek.
 7. „Nasze tradycje“ - zajęcia tematyczne dotyczące świąt  oraz związanych z nimi zwyczajów. Wykonywanie ozdób i dekoracji świątecznych.

 
 
WYCHOWANIE ZDROWOTNE - KSZTAŁTOWANIE SAMODZIELNOŚCI U DZIECI
„ Dużo wiem, umiem sam i o zdrowie swoje dbam“
 

„Małymi kroczkami ku samodzielności“ - opanowywanie umiejętności samoobsługowych.
„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki“ - nauka samodzielnego spożywania posiłków oraz przezwyciężanie uprzedzeń do potraw;
„Dbam o czystość- rączki myję i nocniczka też użyję“-  przyzwyczajenia higieniczne podstawą wychowania zdrowotnego.
„Pomóż mi zrobić to samemu“ - kształtowanie samodzielności
u dzieci.
„Książki na półkę, klocki do szafki – posprzątane juz zabawki“ - wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
„Gimnastyka ważna sprawa dużo zdrowia i zabawa“- gimnastyka ogólnorozwojowa.
 
 
JUŻ CZAS POZNAĆ ŚWIAT WOKÓŁ NAS - WPROWADZENIE DZIECI W ŚWIAT PRZYRODY   
"Z przyrodą za pan brat"

 

 1. Zielony kącik w naszej sali.
 2. „Przyroda wzywa nas swym echem“- otwieranie oczu i nadstawianie uszu na wszystko, co się dzieje w przyrodzie.
 3. „Mały Ogrodnik“ - śledzenie rozwoju posadzonych roślin.
 4. „Mój dziadek dał mi psa“ - inspirowanie aktywnej , pozytywnej postawy dziecka do zwierząt i ptaków.
 5. Cztery pory roku w żłobkowym ogrodzie- zaznajomienie ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie w związku ze zmianami pór  roku.
 6. „ Wszystkie dzieci są radosne, bo za oknem widać wiosnę“ - topienie Marzanny i powitanie Wiosny.
 7. „Piosenka z przyrodą w tle“ - śpiewanie i inscenizowanie poprzez ruch piosenek o przyrodzie i zjawiskach atmosferycznych.

 
 

CZERWIEC / SIERPIEŃ

 WSPÓŁPRACA  ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM

 
"Rodzice i wychowawcy powinni być dla siebie sprzymierzeńcami, którzy dążą do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla swoich dzieci i wychowanków."

 

 1. Organizowanie imprez z udziałem rodziców – piknik rodzinny okazją do bliższego uczestniczenia w życiu Żłobka.
 2. Zebranie ogólne i warsztaty dla rodziców.
 3. Spotkania z rodzicami podczas Dni Otwartych Żłobka.
 4. Podsumowanie i wnioski z pobytu dziecka w placówce – zaznajomienie rodziców z Kartą obserwacji rozwoju dziecka.
 5. Pożegnanie dzieci odchodzących do przedszkola.  

 
 

 HARMONOGRAM
ZAJĘĆ, WARSZTATÓW , DNI OTWARTYCH  ORAZ  UROCZYSTOŚCI
W MIEJSKIM  ŻŁOBKU DZIENNYM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
 

 
WRZESIEŃ
Zebranie ogólne dla rodziców.
 

PAŹDZIERNIK
Wizyta w zaprzyjaźnionym przedszkolu .
Pasowanie na żłobkowicza.

 
LISTOPAD
Światowy Dzień Pluszowego Misia – zajęcia wewnętrzne.
Sesja fotograficzna

 
GRUDZIEŃ
Wizyta Św. Mikołaja- sesja fotograficzna
Konsultacje dla rodziców

 
STYCZEŃ
Dzień Babci i Dziadka – Jasełka
Spotkanie z bajką – Teatrzyk dla Dzieci – Teatr PINOKIO
 

LUTY
Bal karnawałowy – Ostatki
Sesja fotograficzna

 
MARZEC
Witamy wiosnę – topienie Marzanny
 
KWIECIEŃ
Spotkanie z bajką – Teatrzyk dla Dzieci – Teatr PINOKIO
Wielkanocne „Jajeczko” - wystawa prac świątecznych
 

 MAJ
Wizyta Straży Pożarnej – pokaz, pogadanka , próbna ewakuacja.
Pierwsza pomoc przedmedyczna- szkolenie przypominające
Konsultacje dla rodziców
Sesja fotograficzna –foto książka dla dzieci odchodzących do przedszkola
 

CZERWIEC
Filharmonia w zaprzyjaźnionym przedszkolu
Festyn w ogrodzie żłobka z okazji „Dnia Dziecka”
Pożegnanie dzieci odchodzących do przedszkola
Warsztaty dla rodziców
Dni Otwarte
Zebranie ogólne dla rodzi
ców
 
SIERPIEŃ
Zakończenie roku szkolnego
 

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

   6.00 –  8.30     przyjmowanie dzieci
 
   8.30 – 9.00       śniadanie
 
   9.00 –  11.30   zajęcia opiekuńczo-wychowawczo- edukacyjne
 
 11.30 – 12.00    obiad
 
 12.00 – 14.00    leżakowanie
 
 14.30 – 15.00    podwieczorek
 
 15.00 – 16.30    gry i zabawy dowolne, odbieranie dzieci ze żłobka
 

 

 UWAGA!
 Plan dnia w grupie 0 dostosowany jest do  indywidualnych potrzeb dzieci 
 

 
 

CELE PRIORYTETOWE ŻŁOBKA

 

 1. nie zmuszać;
 2. zachęcać;
 3. pozwolić dziecku uczestniczyć w różnych sferach życia;
 4. kierować się mottem:

„Dobry wychowawca,
który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi,
nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy,
nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”
                                                                                                 nusz Korczak      
                          
                              

CELE  PEDAGOGICZNE

 
Wspieranie rodziny w procesie wychowania małego dziecka;
Opieka nad dziećmi rodziców pracujących, uczących się;
Przygotowanie do  przedszkola;
Obszar ochronny, w którym dzieci czują się dobrze;
Teren poszerzania kompetencji;
Bezpieczne wrastanie w społeczeństwo;
Poznawanie samego siebie i swoich możliwości;
Wspieranie rozwoju emocjonalnego.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE
 

1. Stopniowe wprowadzanie każdego dziecka w sytuacje sprzyjające opanowaniunowych umiejętności.
3. Umiejętne i optymalne zaangażowanie dzieci w planowane zabawy oraz czynności dnia codziennego.
4. Zaangażowanie w dziecięcą aktywność, pomoc, pytanie i spontaniczną radość, która często może zmienić bieg zabawy.

 
 
 ZASADY NASZEJ PRACY

 

Zasada bezpieczeństwa
 • analiza pod kątem bezpieczeństwa zabawek, przedmiotów, sprzętów;
 • analiza tzw. trudnych sytuacji, w których praca jest źle zorganizowana;
 • eliminacja męczących bodźców, które wyczerpują układ nerwowy dziecka.
 
Zasada indywidualizacji
 • znajomość rozwoju psycho-fizycznego dziecka, zmian rozwojowych, jego potrzeb  i możliwości;
 • opracowanie indywidualnego planu wychowawczego i pielęgnacji odpowiednio do wieku dziecka

Zasada indywidualizacji może być realizowana przez:

 •    metodę dowolności- inicjatywa dziecka i samodzielny wybór zabawek;
 •     metodę stopniowania trudności- dostosowanie pracy wychowawczej do i  umiejętności dziecka, stopniowe stosowanie utrudnień właściwych dla etapu rozwoju.

 Zasada konkretu

 • poznawanie otaczających przedmiotów poprzez:

                        -  dotyk
                        -  ogląd
                        -  manipulacje

Zasada akceptacji i dobrego kontaktu z dzieckiem

 • akceptacja dziecka
 • dostrzeganie i szanowanie uczuć dziecka
 • obdarzanie dziecka pochwałą, uznaniem
 • umiejętne wchodzenie z dzieckiem w interakcje

  Zasada konkretnego postępowania

 • jednolitość postępowania
 • jednolitość wymagań

 
Zasada aktywizacji

 • metodą budzenia i rozwoju aktywności
 • metodą przemienności zabaw

 
 

 Prawa dziecka wg Konwencji o Prawach Dziecka

 W roku 1989 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka.
Zgodnie z tekstem Konwencji dzieciom przysługują między innymi:
 

 • prawo do życia i rozwoju;
 • prawo do wychowania w rodzinie;
 • prawo do swobody myślenia, sumienia i wyznania;
 • prawo do prywatności;
 • prawo do prywatności korespondencji;
 • prawo do wypowiedzi;
 • prawo do nauki;
 • prawo do tożsamości;
 • prawo do informacji;
 • prawo do życia bez przemocy i poniżania;
 • prawo do stowarzyszania się;

 
 PRAWA DZIECI

 • prawo do akceptacji takim, jakim jest;
 • prawo do aktywnej, serdecznej miłości i ciepła;
 • prawo do spokoju i samotności, gdy tego chce;
 • prawo do odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci;
 • prawo do snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu na „rozkaz”;
 • prawo do indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;
 • prawo do pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą;
 • prawo do aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi;
 • prawo do wspólnoty i solidarności w grupie;
 • prawo do aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym  pomocy;
 • prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 • prawo do posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można  się zwrócić;
 • prawo do kontaktów z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia;
 • prawo do spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi;
 • prawo do badania i eksperymentowania;
 • prawo do różnorodności doświadczeń;
 • prawo do fantazji i własnych światów;
 • prawo do nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw;
 • prawo do doświadczenia konsekwencji własnego zachowania

 
 

Kontakt

ul. Belzacka 97 E
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 6468258 tel/fax 44 6468125 zlobek@zlobek.piotrkow.pl
Żłobek czynny od 6.00 do 16.30

Czwartek 29 września 2022

Cyriak, Dadzbog, Dadzboga, Lutwin, Dariusz, Franciszek, Fraternus, Gabriel, Gajana, Grimbald, Michalina, Michał, Mikołaj, Rafał, Rypsyma, Teodota, Ludwin

Na skróty

program maluch2

Galerie