ROCZNY PLAN PRACY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =

PLAN  PRACY
  MIEJSKIEGO  ŻŁOBKA DZIENNEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
UL. BELZACKA 97
NA LATA 2017 - 2020

      

 

ZADANIA  WIODĄCE  NA  LATA 2017 - 2020

 


Zadania opiekuńczo - wychowawczo - edukacyjne:

 
Adaptacja przyjazna dziecku
"Małymi kroczkami zostaniesz z nami"
 
Stymulowanie rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka
"Dzieciństwo na całe życie"
 
Bezpieczny Maluszek
"Bezpieczeństwo to podstawa, to dla dzieci ważna sprawa"
 
Wychowanie przez sztukę
„Ze sztuką od najmłodszych lat"
 
Wychowanie zdrowotne - kształtowanie samodzielności u dzieci
„Dużo wiem, umiem sam i o zdrowie swoje dbam”
 
Już czas poznać świat wokół nas - wprowadzenie dzieci w świat przyrody
"Z przyrodą za pan brat"
 
 
 

 

PLAN PRACY
 bloki tematyczne realizowane
 w latach 2017 - 2020

 

WRZESIEŃ /PAŹDZIERNIK
Program adaptacji dla dzieci nowoprzyjętych

 

ADAPTACJA PRZYJAZNA DZIECKU
„Małymi kroczkami zostaniesz z nami“

       

 1. Budowanie poczucia bezpieczeństwa
 2. Poznawanie nowego otoczenia
 3. Poznawanie rytmu dnia
 4. Dziecko w grupie rówieśników
 5. Przyjazny dywan

 
Rozpoczęcie dokumentowania obserwacji dzieci pod kątem ich rozwoju psycho- motorycznego
w Kartach Obserwacyjnych Rozwoju Dziecka.

 
 

 

PAŹDZIERNIK – SIERPIEŃ
Wdrażanie programów realizowanych przez cały rok szkolnym

 

 
STYMULOWANIE ROZWOJU SPOŁECZNO-EMOCJONALNEGO DZIECKA
"Dzieciństwo na całe życie":

 

 1. „Przytulanki – kołysanki” , zabawy paluszkowe M. Bogdanowicz  metodą na wywołanie radosnego nastroju i budowanie zaufania i więzi miedzy dzieckiem a opiekunką.
 2. „Kto się bawi, ten się uczy“ - zabawa podstawą  rozwoju dziecka.
 3. Integracja sensoryczna - zabawy rozwijające sprawność psychomotoryczną dzieci w wieku żłobkowym.
 4. "Dziś są moje urodziny, wszyscy razem się bawimy!" – urodzinowe świętowanie w grupie rówieśników. 
 5. Dzień Pluszowego Misia.

 
BEZPIECZNY MALUSZEK
„Bezpieczeństwo to podstawa, to dla dzieci ważna sprawa“
 

 1. Bezpieczeństwo dzieci w żłobku naszym priorytetem podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
 2. Zajęcia edukacyjne – bezpieczeństwo w domu i na drodze, w żłobku i podczas wakacji.
 3. Wizyta Straży Pożarnej – pokaz , pogadanka, wspólne zabawy w ogrodzie.
 4. Ćwiczenia ewakuacyjne z użyciem węża.
 5. „Zasady poruszania się po drodze“ - spotkanie z Policjantem.

 
 
 
WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ
„Ze sztuką od najmłodszych lat“

 

 1. „Muzyka i śpiew, pląsy i taniec“- zajęcia rytmiczne : inspirowanie do wyrażania nastroju poprzez ruch i zabawy muzyczne.
 2. „Na bębenku marsza gram“ - zaznajomienie dzieci z wyglądem i dźwiękami instrumentów muzycznych.
 3. „W teatrzyku przedstawienie, w żłobku wielkie poruszenie“ -  inscenizowanie wierszyków i bajek. Dziecko widzem i aktorem.
 4. „Kolorowe kredki w pudełeczku noszę“ - zajęcia rozwijające   sprawność manualną i pobudzające wyobraźnię dziecka z      użyciem farb, plasteliny, kredek itp.
 5. „Niech żyje bal!“ - zabawa karnawałowa .
 6. „Na kartach książeczki mieszkają bajeczki“ - rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez opowiadanie i czytanie bajek.
 7. „Nasze tradycje“ - zajęcia tematyczne dotyczące świąt  oraz związanych z nimi zwyczajów. Wykonywanie ozdób i dekoracji świątecznych.

 
 
WYCHOWANIE ZDROWOTNE - KSZTAŁTOWANIE SAMODZIELNOŚCI U DZIECI
„ Dużo wiem, umiem sam i o zdrowie swoje dbam“
 

„Małymi kroczkami ku samodzielności“ - opanowywanie umiejętności samoobsługowych.
„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki“ - nauka samodzielnego spożywania posiłków oraz przezwyciężanie uprzedzeń do potraw;
„Dbam o czystość- rączki myję i nocniczka też użyję“-  przyzwyczajenia higieniczne podstawą wychowania zdrowotnego.
„Pomóż mi zrobić to samemu“ - kształtowanie samodzielności
u dzieci.
„Książki na półkę, klocki do szafki – posprzątane juz zabawki“ - wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
„Gimnastyka ważna sprawa dużo zdrowia i zabawa“- gimnastyka ogólnorozwojowa.
 
 
JUŻ CZAS POZNAĆ ŚWIAT WOKÓŁ NAS - WPROWADZENIE DZIECI W ŚWIAT PRZYRODY   
"Z przyrodą za pan brat"

 

 1. Zielony kącik w naszej sali.
 2. „Przyroda wzywa nas swym echem“- otwieranie oczu i nadstawianie uszu na wszystko, co się dzieje w przyrodzie.
 3. „Mały Ogrodnik“ - śledzenie rozwoju posadzonych roślin.
 4. „Mój dziadek dał mi psa“ - inspirowanie aktywnej , pozytywnej postawy dziecka do zwierząt i ptaków.
 5. Cztery pory roku w żłobkowym ogrodzie- zaznajomienie ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie w związku ze zmianami pór  roku.
 6. „ Wszystkie dzieci są radosne, bo za oknem widać wiosnę“ - topienie Marzanny i powitanie Wiosny.
 7. „Piosenka z przyrodą w tle“ - śpiewanie i inscenizowanie poprzez ruch piosenek o przyrodzie i zjawiskach atmosferycznych.

 
 

CZERWIEC / SIERPIEŃ

 WSPÓŁPRACA  ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM

 
"Rodzice i wychowawcy powinni być dla siebie sprzymierzeńcami, którzy dążą do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla swoich dzieci i wychowanków."

 

 1. Organizowanie imprez z udziałem rodziców – piknik rodzinny okazją do bliższego uczestniczenia w życiu Żłobka.
 2. Zebranie ogólne i warsztaty dla rodziców.
 3. Spotkania z rodzicami podczas Dni Otwartych Żłobka.
 4. Podsumowanie i wnioski z pobytu dziecka w placówce – zaznajomienie rodziców z Kartą obserwacji rozwoju dziecka.
 5. Pożegnanie dzieci odchodzących do przedszkola.  

 
 

 HARMONOGRAM
ZAJĘĆ, WARSZTATÓW , DNI OTWARTYCH  ORAZ  UROCZYSTOŚCI
W MIEJSKIM  ŻŁOBKU DZIENNYM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
 

 
WRZESIEŃ
Zebranie ogólne dla rodziców.
 

PAŹDZIERNIK
Wizyta w zaprzyjaźnionym przedszkolu .
Pasowanie na żłobkowicza.

 
LISTOPAD
Światowy Dzień Pluszowego Misia – zajęcia wewnętrzne.
Sesja fotograficzna

 
GRUDZIEŃ
Wizyta Św. Mikołaja- sesja fotograficzna
Konsultacje dla rodziców

 
STYCZEŃ
Dzień Babci i Dziadka – Jasełka
Spotkanie z bajką – Teatrzyk dla Dzieci – Teatr PINOKIO
 

LUTY
Bal karnawałowy – Ostatki
Sesja fotograficzna

 
MARZEC
Witamy wiosnę – topienie Marzanny
 
KWIECIEŃ
Spotkanie z bajką – Teatrzyk dla Dzieci – Teatr PINOKIO
Wielkanocne „Jajeczko” - wystawa prac świątecznych
 

 MAJ
Wizyta Straży Pożarnej – pokaz, pogadanka , próbna ewakuacja.
Pierwsza pomoc przedmedyczna- szkolenie przypominające
Konsultacje dla rodziców
Sesja fotograficzna –foto książka dla dzieci odchodzących do przedszkola
 

CZERWIEC
Filharmonia w zaprzyjaźnionym przedszkolu
Festyn w ogrodzie żłobka z okazji „Dnia Dziecka”
Pożegnanie dzieci odchodzących do przedszkola
Warsztaty dla rodziców
Dni Otwarte
Zebranie ogólne dla rodzi
ców
 
SIERPIEŃ
Zakończenie roku szkolnego
 

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

   6.00 –  8.30     przyjmowanie dzieci
 
   8.30 – 9.00       śniadanie
 
   9.00 –  11.30   zajęcia opiekuńczo-wychowawczo- edukacyjne
 
 11.30 – 12.00    obiad
 
 12.00 – 14.00    leżakowanie
 
 14.30 – 15.00    podwieczorek
 
 15.00 – 16.30    gry i zabawy dowolne, odbieranie dzieci ze żłobka
 

 

 UWAGA!
 Plan dnia w grupie 0 dostosowany jest do  indywidualnych potrzeb dzieci 
 

 
 

CELE PRIORYTETOWE ŻŁOBKA

 

 1. nie zmuszać;
 2. zachęcać;
 3. pozwolić dziecku uczestniczyć w różnych sferach życia;
 4. kierować się mottem:

„Dobry wychowawca,
który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi,
nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy,
nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”
                                                                                                 nusz Korczak      
                          
                              

CELE  PEDAGOGICZNE

 
Wspieranie rodziny w procesie wychowania małego dziecka;
Opieka nad dziećmi rodziców pracujących, uczących się;
Przygotowanie do  przedszkola;
Obszar ochronny, w którym dzieci czują się dobrze;
Teren poszerzania kompetencji;
Bezpieczne wrastanie w społeczeństwo;
Poznawanie samego siebie i swoich możliwości;
Wspieranie rozwoju emocjonalnego.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE
 

1. Stopniowe wprowadzanie każdego dziecka w sytuacje sprzyjające opanowaniunowych umiejętności.
3. Umiejętne i optymalne zaangażowanie dzieci w planowane zabawy oraz czynności dnia codziennego.
4. Zaangażowanie w dziecięcą aktywność, pomoc, pytanie i spontaniczną radość, która często może zmienić bieg zabawy.

 
 
 ZASADY NASZEJ PRACY

 

Zasada bezpieczeństwa
 • analiza pod kątem bezpieczeństwa zabawek, przedmiotów, sprzętów;
 • analiza tzw. trudnych sytuacji, w których praca jest źle zorganizowana;
 • eliminacja męczących bodźców, które wyczerpują układ nerwowy dziecka.
 
Zasada indywidualizacji
 • znajomość rozwoju psycho-fizycznego dziecka, zmian rozwojowych, jego potrzeb  i możliwości;
 • opracowanie indywidualnego planu wychowawczego i pielęgnacji odpowiednio do wieku dziecka

Zasada indywidualizacji może być realizowana przez:

 •    metodę dowolności- inicjatywa dziecka i samodzielny wybór zabawek;
 •     metodę stopniowania trudności- dostosowanie pracy wychowawczej do i  umiejętności dziecka, stopniowe stosowanie utrudnień właściwych dla etapu rozwoju.

 Zasada konkretu

 • poznawanie otaczających przedmiotów poprzez:

                        -  dotyk
                        -  ogląd
                        -  manipulacje

Zasada akceptacji i dobrego kontaktu z dzieckiem

 • akceptacja dziecka
 • dostrzeganie i szanowanie uczuć dziecka
 • obdarzanie dziecka pochwałą, uznaniem
 • umiejętne wchodzenie z dzieckiem w interakcje

  Zasada konkretnego postępowania

 • jednolitość postępowania
 • jednolitość wymagań

 
Zasada aktywizacji

 • metodą budzenia i rozwoju aktywności
 • metodą przemienności zabaw

 
 

 Prawa dziecka wg Konwencji o Prawach Dziecka

 W roku 1989 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka.
Zgodnie z tekstem Konwencji dzieciom przysługują między innymi:
 

 • prawo do życia i rozwoju;
 • prawo do wychowania w rodzinie;
 • prawo do swobody myślenia, sumienia i wyznania;
 • prawo do prywatności;
 • prawo do prywatności korespondencji;
 • prawo do wypowiedzi;
 • prawo do nauki;
 • prawo do tożsamości;
 • prawo do informacji;
 • prawo do życia bez przemocy i poniżania;
 • prawo do stowarzyszania się;

 
 PRAWA DZIECI

 • prawo do akceptacji takim, jakim jest;
 • prawo do aktywnej, serdecznej miłości i ciepła;
 • prawo do spokoju i samotności, gdy tego chce;
 • prawo do odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci;
 • prawo do snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu na „rozkaz”;
 • prawo do indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;
 • prawo do pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą;
 • prawo do aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi;
 • prawo do wspólnoty i solidarności w grupie;
 • prawo do aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym  pomocy;
 • prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 • prawo do posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można  się zwrócić;
 • prawo do kontaktów z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia;
 • prawo do spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi;
 • prawo do badania i eksperymentowania;
 • prawo do różnorodności doświadczeń;
 • prawo do fantazji i własnych światów;
 • prawo do nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw;
 • prawo do doświadczenia konsekwencji własnego zachowania

 
 

Kontakt

ul. Belzacka 97 E
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 6468258 tel/fax 44 6468125 zlobek@zlobek.piotrkow.pl
Żłobek czynny od 6.00 do 16.30

Sobota 15 czerwca 2024

Bernard, Abraham, Edburga, Witold, Witosław, Jolanta, Wit, Leonida, Lotar, Angelina, Wisława

Na skróty

program maluch2

Galerie