INSTYTUCJA DOFINANSOWANA Z PROGRAMU "MALUCH +"2021

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
program maluch2
Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Maluch +" 2021 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3.
 
 
 
 
  

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  
 [RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH +” 2021]
 
  
Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku 25 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy z udziałem wcześniejszych edycji Programu „MALUCH” – Miejski Żłobek Dzienny w Piotrkowie Trybunalskim ul. Belzcka 97E, 97- 300 Piotrków Trybunalski
   
Wartość dofinansowania – 51 000,00zł
Całkowita wartość zadania – 355 812,00zł
 
Gmina Piotrków Trybunalski otrzymała w 2021 roku środki finansowe w formie dotacji celowej
z budżetu państwa na wydatki bieżące na funkcjonowanie 25 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim. Wydatki są przeznaczone na wynagrodzenie personelu Żłobka (opiekunki) proporcjonalnie do 25 miejsc opieki.
 

 
powrót