UWAGA RODZICE WAŻNA INFORMACJA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
2
W Załączniku do pobrania "Oświadczenie dotyczące aktualizacji danych"

WAŻNE DRODZY RODZICE!!!

w związku z wchodzącą w życie ustawą z 17.XI.2021 o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. 2021 R, poz. 2270), informuję Państwa o obowiązku pobrania z Załącznika " Oświadczenia"   wydrukowania, wypełnienia i złożenia u wychowawców na grupach  w terminie 
 od 3.01.2022r.  do 14.01.2022 r.

 
Art. 53. 1. Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce są obowiązane, do dnia 31 marca 2022 r., do uzupełnienia danych zawartych
w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych o dane, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 11–14 ustawy zmienianej w art. 48.

2. Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy następujących danych:
1)  numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku   gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;
2)     daty urodzenia rodziców;
3)     numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców –    w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL;
4)     adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy     zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy.

3. O obowiązku przekazania danych, o których mowa w ust. 2, podmiot prowadzący odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy zawiadamia rodziców do dnia 31 grudnia 2021
 
 


    

Załączniki artykułu

Oświadczenie aktualizacja danych (pdf) 0.35mb, (Pobrań: 194)
powrót