Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025
DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA DZIENNEGO W PIOTRKOWIE TRYB
.
 
W dniach od  6 – 17 maja 2024 roku w godzinach 10.00- 14.00  będzie można składać „Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka” wraz z dokumentem potwierdzającym zatrudnienie rodziców.                                                                                                                                                            
Ilość miejsc ok. 59  w czterech  grupach  rozwojowych.
W rekrutacji biorą udział osoby, które złożyły Wniosek i otrzymały potwierdzenie.
Informacja o wynikach naboru  w dniach  22– 27 maja 2024 roku w godzinach od 10.00 do 14.00.
Rodzic / opiekun  zgłasza się osobiście lub telefonicznie do dyrektora żłobka .
Niezgłoszenie się po wyniki naboru w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją  z miejsca w żłobku.
Od  28 maja do 4 czerwca 2024 roku zawarcie umowy z rodzicami .
Niepodpisanie umowy w ustalonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku.
Przy zawieraniu umowy rodzic /opiekun przedkłada do wglądu dokumenty określone  we „Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka” ( Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego ).
W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów umowa nie zostanie zawarta.
 


 „Wniosek  o przyjęcie dziecka do żłobka”.   - w załaczniku                                                                                                                                                       

Załączniki artykułu