Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA DZIENNEGO W PIOTRKOWIE TRYB.
 
W dniach od  2 – 13 maja 2022 roku w godzinach 10.00- 14.00 będzie można składać  „Wniosek  o przyjęcie dziecka do żłobka”.                                                                                                                                                            
Ilość miejsc   -  52  w czterech   grupach  rozwojowych.
W rekrutacji biorą udział osoby, które złożyły Wniosek i otrzymały potwierdzenie.
Informacja o wynikach naboru  w dniach  23 – 27 maja 2022 roku w godzinach od 10.00 do 14.00
Rodzic / opiekun  zgłasza się osobiście lub telefonicznie do dyrektora żłobka .

Niezgłoszenie się po wyniki  naboru w /w terminie jest równoznaczne z rezygnacją  z miejsca w żłobku.
Od 30 maja do 6 czerwca 2022 roku zawarcie umowy z rodzicami .

Niepodpisanie umowy w ustalonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją
z miejsca w żłobku.


Przy zawieraniu umowy rodzic /opiekun przedkłada do wglądu dokumenty określone  we „Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka” ( Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego ).
W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów umowa nie zostanie zawarta.
 
 
 

Załączniki artykułu

Wniosek o przyjecie dziecka do żłobka 2022r. (pdf) 0.85mb, (pobrań: 661)