Kadra pedagogiczna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
KADRA PEDAGOGICZNA

W naszym żłobku pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wychowawcy posiadają wysokie kompetencje, stale dokształcają się,
w większości posiadają wykształcenie:
 • wyższe pedagogiczne w zakresie m.in. pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej z terapią pedagogiczną, pedagogiki w specjalności - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją artystyczną;
 • średnie – opiekun dziecięcy;
 • medyczne.

Systematycznie korzystają z różnych form doskonalenia metodycznego (kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria) podczas których poznają nową wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka i innowacji pedagogicznych. Uczestniczyli m.in. w
 • kursie "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne" prowadzonym przez prof. zw. dr hab. Martę Bogdanowicz;
 • kursie "Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego";
 • kursie z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej
 • kursie " Program M. i Ch. Knillów w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju";
 • warsztatach „O maskach niegrzeczności - Niedyrektywne sposoby komunikacji z dziećmi z odruchami przetrwałymi i zaburzeniami koordynacji" prowadzonych przez psychologa Katarzynę Wnęk-Joniec;
 • prelekcji "Zawód opiekunka" prowadzonej przez psychologa Dorotę Zawadzką;
 • seminarium  „Towarzyszenie dziecku w rozwoju. Refleksyjny wychowawca w żłobku”;
 • warsztatach „Adaptacja przyjazna dziecku. Dobre metody efektywnego przygotowania malucha do żłobka”;
 • konferencji : „ Opieka nad dzieckiem w żłobku  - nowe spojrzenie”;
 • konferencji: ,, Bo jakie początki, takie będzie wszystko opieka żłobkowa dzieci najmłodszych”;
 • szkoleniu : ,, Jak słuchać , żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”.

 Nasza kadra to zespół kreatywnych i zaangażowania wychowawców. Codziennie dbają o harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, dając im gruntowne przygotowanie do dalszej edukacji przedszkolnej. Szczególną uwagę zwracają na aktywność dziecka, rozwijanie jego postawy twórczej, samodzielności oraz naukę poprzez dobrą zabawę.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z dziećmi, zaangażowaniu oraz wykształceniu pedagogicznemu zapewniają dzieciom ciepłą
i profesjonalną opiekę.
Działania wychowawców są wspierane również przez specjalistów: psychologa i logopedę, którzy pomagają także rodzicom w zakresie warsztatów i konsultacji.
Wychowawcy posiadają szkolenie w zakresie udzielana Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.